Messukeskus Helsinki 18. – 19.12.2021

Suomen suurin koiratapahtuma

Royal Canin logo Agria Eläinvakuutus logo

Säännöt ja ohjeet osallistujille

Tunnistusmerkinnät

Tunnistusmerkintä (joko Lifechip (Indexel) – tai Datamars-mikrosiru tai tatuointi) on ollut pakollinen 1.1.2001 alkaen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Kennelliitto on hyväksynyt 1.1.2009 alkaen kaikki ISO 11789 -standardin mukaiset mikrosirut joissa ei ole maakoodia. ISO 11784 -standardin mukaiset sirut on hyväksytty 1.6.2009 alkaen.

Antidoping-valvonta

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping -säännöt ovat tulleet voimaan 1.12.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Lisätietoja antidopingvalvonnasta Kennelliiton internetsivuilta.

Typistetyt koirat

1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Muita ohjeita

Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin tunti ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa. Koirat, jotka eivät osallistu ryhmäkilpailuihin, saavat poistua arvostelun jälkeen.

Muista ottaa mukaan koiran näyttelynumero sekä rekisteri- ja rokotustodistukset, vesikuppi, pehmeä makuualusta, kestävä panta, talutin ja näyttelyhihna.

Kehän ulkopuolinen avustaminen on kiellettyä. Mikäli ulkopuolista avustamista tapahtuu, voidaan avustamisen kohteena oleva koira hylätä.

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja rokotusmääräyksiä.

Muista kuin kansainvälisen kennelunioni FCI:n tunnustamien maiden kansallisissa kenneljärjestöissä rekisteröidyistä koirista on ilmoittautumisen oheen liitettävä kopio koiran rekisteritodistuksesta.

Turistikoirien (koirien, joita ei ole ilmoitettu näyttelyyn) tuominen näyttelyalueelle on kielletty.

Koirien astuttaminen näyttelyalueella on kielletty.

Rokotusmääräykset

Koiranäyttelyissä, -kokeissa ja -kilpailuissa sekä muissa järjestetyissä koirien joukkotilaisuuksissa (myöhemmin tapahtuma) noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä alla olevia rokotusmääräyksiä. Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu.

Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:

Penikkatautirokotus-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus
Rokotus penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokote on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut seuraavat tehosteet ovat voimassa käytetyn rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Raivotautirokotus (rabies)
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika).

Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa käytetyn rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Vanhentuneen penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotteen sekä raivotautirokotuksen varoaika
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Koira saa osallistua harrastustapahtumaan seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen, eli 22. päivä rokotuksesta.

Lisäohjeita rokotuksista koiran omistajille ja eläinlääkäreille
(eläinlääkäri voi tapauskohtaisesti suositella myös toisenlaista rokotusohjelmaa)

Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset.

Eläinlääkärin on merkittävä koiralle annettuun rokotustodistukseen ko. rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä.

Penikkatauti-, tarttuva maksatulehdus- ja parvovirusrokote annetaan yleensä niin sanottuna nelosrokotteena (mukana myös rokote kennelyskää vastaan) annetaan ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle. Tehosterokote annetaan 4 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Ensimmäisen raivotautirokotus (rabies) annetaan aikaisintaan 4 kk ikäiselle pennulle. Rokotuksia ei suositella annettavaksi samanaikaisesti. Edellisistä rokotuksista on oltava eläinlääkärin merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Myös kennelyskää vastaan annettu rokotus kannattaa uusia tilanteen mukaan ennen kokeisiin, kilpailuihin tai näyttelyyn osallistumista.

Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräysten lisäksi Ruokaviraston kulloinkin voimassa olevia ohjeita.

HUOM! Kennelliiton rokotusmääräykset voivat poiketa maahantuonnin rokotusvaatimuksista.
Kulloinkin voimassa olevat vaatimukset voi tarkistaa esimerkiksi Ruokaviraston kotisivuilta.

Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä:

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 12.12.2019 ja tulivat voimaan 1.2.2020.